FSP – Folia konwencjonalna (na zimno) matowa o symbolu KM

Zastosowanie:

Folia konwencjonalna (na zimno) do laminowania do ochrony druków & okładek książek oraz laminacji jednostronnej.

Skład:

1. OPP 15 µm

Warunki przechowywania:

1. Termin ważności: dwa lata w następujących warunkach:
Temperatura: 5-35 °C, wilgotność: 40-65 %

Dane optyczne:

1. Siła napięcia: 10 kg/mm2
2. Współczynnik tarcia:0,50
3. Gęstość: 0,82 gr/cm3
4. Mglistość: 65%
5. Odblask:10%
6. Napięcie powierzchniowe: 38 dyne/cm

Dane fizyczne i chemiczne

1. typ folii: OPP
2. temperatura topnienia OPP- 265 °C, EVA – 88 °C
3. temperatura wrzenia: nie określona
4. rozpuszczalność wodzie: nierozpuszczalne
5. wygląd: folia
6. kolor: przejrzysty, mglisty, biały

Interakcje:

1. stabilność: stabilne w warunkach normalnych
2. nie wchodzi w reakcję
3. samorzutnie uszkadzające folię substancje: produkty spalania : dwutlenek węgla, tlenek węgla, kwas tetraftalowy,aldehyd
4. samorzutna depolimeryzacja: nie zachodzi

Dane dotyczące wybuchowości i palności:

1. punkt zapłonu: nie ma
2. temperatura samozapłonu: brak danych
3. granice palności (STP): nie stwierdzony
4. substancje gaszące: woda, dwutlenek węgla, proszek gaśniczy, gazy szlachetne
5. specjalne zabezpieczenie w przypadku pożaru: ochronny kombinezon z aparatem tlenowym
6. przebieg spalania w przypadku pożaru: folia w kontakcie z ogniem zapali się, będzie się wolno palić kapiąc płonącymi kroplami, co może spowodować rozszerzenie się ognia. Jeśli zniknie płomień podsycający pożar, folia samoczynnie się wygasi.

Na stanowisku pracy:

1. maska tlenowa: nie potrzebna
2. wentylacja: nie potrzebna
3. odzież ochronna: nie potrzebna
4. ochrona oczu: nie potrzebna
5. inne wyposażenie ochronne: nie potrzebne
6. produkt przyjazny środowisku

Przedstawione tutaj dane bazują na wysokim poziomie wiedzy, są rezultatem naszych doświadczeń oraz przeprowadzonych w laboratoriach badań i testów

Wróć do Produkty.